Available courses

Kurs stanowi szkolenie podstawowe z zakresu ochrony danych osobowych dla osób, które w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych mają dostęp lub przetwarzają dane osobowe. Osoba, która ukończy szkolenie oraz zaliczy test wiedzy po jego ukończeniu uzyska stosowny certyfikat, który stanie się podstawą do wydania przez administratora lub procesora upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w organizacji.